Strony partnerów: DE | CZ | PL

Interreg Logo Polska Saksonia CM2

Szanowni Państwo,

przygotowując wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027, w tym oferty potwierdzające zasadę oszczędności, gospodarności i efektywności planowanych kosztów, proszę pamiętać o zachowaniu formy pisemnej w zakresie kierowanych do wykonawców zapytań cenowych. Ma to na celu potwierdzenie, iż każdy z oferentów otrzymał tożsame informacje i wymagania względem zamawianych usług/ dostaw, co w konsekwencji zagwarantuje porównywalność składanych ofert. Zapytania cenowe mogą być również weryfikowane przez sekretariat FMP w trakcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

4. nabór już wkrótce – od 19.08.2024 do 13.09.2024!