Strony partnerów: DE | CZ | PL

Aktualności

 

Dnia 31.05 2022 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze odbył się finał XVII Edycji Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”.
Konkurs rozgrywał się w czterech kategoriach wiekowych:
· Kategoria Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
· kategoria klas I – III
· kategoria klas IV – VI
· kategoria klasy VII – VIII SP
Wzięło w nim udział ogółem 46 drużyny i 29 zawodników (kat. klasy VII – VIII SP) ze szkół oraz przedszkoli leżących na terenie gmin zrzeszonych w Euroregionie NYSA po stronie polskiej. W sumie 167 uczestników z 75 placówek oświatowych.
Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa ekologicznego i zagrożeń dnia codziennego. Uczestnicy rozwiązywali problemy na 36 stacjach konkursowych sędziowanych przez ponad 50 sędziów z 20 instytucji wspierających to przedsięwzięcie. W aktorskie role wcieliło się kilkunastu pozorantów ze Szkoły Podstawowej w Podgórzynie.
Finansowo zaangażowali się: Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ze środków Komendy Głównej, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze oraz Euroregion Nysa.
 
 
 
 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, umowa dotacji nr 1141/D/EE/JG/2022, wartość zadania: 75.000,00 zł, wysokość dofinansowania 20.039,66 zł. www.wfosigw.wroclaw.pl.

Sprawozdanie z realizacji XVII Konkursu "Uczę się bezpiecznie żyć" - edycja 2022r.

Zobacz:

Film edukacyjny dla dzieci i młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć”

Sprawozdanie: Sprawozdanie za rok 2022

26. Posiedzenie Komitetu Sterującego FMP

W dniu 19.09.2022 w Łagowie, Komitet Sterujący FMP Interreg Polska – Saksonia na swoim 26. posiedzeniu podsumował kończący się okres programowania. Od 2016 do 2022 roku zatwierdzono łącznie 385 projektów po polskiej i niemieckiej stronie, z czego 343 projekty zrealizowano. W 42 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji – głównie z powodu pandemii koronawirusa, która od marca 2020 roku bardzo ograniczyła możliwość przeprowadzenia zaplanowanych w projektach działań. Do rozliczenia przedstawiono łączną kwotę 3.965.296,83 EUR z zaplanowanych w budżecie projektu parasolowego na ten cel 4.256.871,78 EUR.
Podczas posiedzenia omówiono również stan wdrażania Programu Współpracy Polska – Saksonia w nowej perspektywie finansowej i ogólne założenia realizacji Funduszu Małych Projektów PL-SN 2021-2027. Do dyspozycji beneficjentów polskich i saksońskich będzie około 4.4 mln EUR, a dofinansowanie pojedynczego małego projektu wynosić będzie maksymalnie 30.000,00 EUR.

 

JUBILEUSZOWY KONCERT MŁODZIEŻOWY 30-LECIA EUROREGIONU NYSA ZA NAMI

7 czerwca w jeleniogórskim Teatrze C.K.Norwida odbyła się Jubileuszowa Gala 30 lecia  Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. To pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej Euroregion na styku granic Polski, Czech i Niemiec.

Ponad 400 gości wysłuchało ciekawego programu muzycznego oraz dyskusji panelowych.

Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podgórzynie i z Teatru w Jabloncu nad Nysą tworząc wspólny polsko-czeski chór. Towarzyszyła im Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze wzmocniona dorosłymi muzykami. Chórami i orkiestrą dyrygował Radosław Droń.

Wielką atrakcją był I Koncert fortepianowy c-moll Macieja Gałęskiego w opracowaniu Romana Samostrokova, to pierwsza kompozycja tego rodzaju w powojennych czasach ziemi jeleniogórskiej. Solistą był doskonały pianista, półfinalista Konkursu Chopinowskiego i wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu Gracjan Szymczak.