Strony partnerów: DE | CZ | PL

bip logo pomn1 grad

Euroregion Nysa

KRS: 0000055755


DOKUMENTY STATUTOWE

 

Statut EUROREGIONU NYSA - uchwalony 12.06.2017

Wyciąg z rejestru KRS nr 0000055755 


SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie z działalności za rok 2021

Sprawozdanie z dzaiłalności za rok 2022

FINANSOWE

sprawozdanie finansowe 2021

 


 PLAN FINANSOWY

składka członkowska 2024

 


STRUKTURY ROBOCZE ERN

Struktury robocze

 


OZNACZENIA / LOGOTYPY

Lp L Ln  Ls Lsnnn  LsN