Strony partnerów: DE | CZ | PL


11. Posiedzenie Komitetu Sterującego FMP

W dniu 19.09.2022 w Łagowie, Komitet Sterujący FMP

...

 

home

Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2022

W ramach Programu Współpracy

...