Strony partnerów: DE | CZ | PL

Aktualności

 

 

Wymiana doświadczeń samorządów Euroregionu Nysa w najważniejszych zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych

 Výměna zkušeností samospráv Euroregionu Nysa o nejdůležitějších otázkách ochrany životního prostředí a sociálních otázkách

Cílem projektu je posílení institucionálních kapacit a rozvoj spolupráce mezi institucemi v Euroregionu Nisa.

Planowany projekt dotyczy współpracy samorządów polsko-czeskiego pogranicza na obszarze wsparcia i ma na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i ich rozwój. W wyjazdach studyjnych wezmą udział przedstawiciele gmin i instytucji z polskiej strony Euroregionu, specjaliści zajmujący się ochroną środowiska, pracownicy firm komunalnych i osoby zajmujący się zagadnieniami pomocy społecznej.

Plánovaný projekt se týká spolupráce obcí v česko-polském příhraničí a je zaměřen na posílení institucionálních kapacit a jejich rozvoj. Studijních cest se zúčastní zástupci obcí a institucí z polské strany euroregionu, odborníci na ochranu životního prostředí, pracovníci městských firem a lidé pracující v oblasti sociální péče (30 osob). Uskuteční se setkání s představiteli českých samospráv a odborníky na komunální a sociální problematiku

Czas realizacji 1.04.2024 – 31.10.2024

Euroregion_NNN.png               INTERREG_Cz-Pl.png              Interreg_Czechy_Polska.png

W dniu 21 listopada 2023 r. w Katowicach odbyła się konferencja pn. LOKALNE WYZWANIA, MIĘDZYNARODOWE ROZWIĄZANIA

zorganizowana przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Uczestnicy mogli zapoznać się z programami INTERREG Europa, INTERREG Europa Środkowa oraz INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

403651254 862523738661898 6853941091324320594 n

W programach mogą uczestniczyć jako beneficjenci:

  • Władze centralne (w tym państwowe jednostki budżetowe).
  • Władze samorządowe szczebla regionalnego i lokalnego (w tym samorządowe jednostki budżetowe).
  • Podmioty prawa publicznego (np. publiczne uczelnie, instytuty, agencje itp.)
  • Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. izby, fundacje itp.).

Krótka charakterystyka porgramów Interreg.: 

 baner_pl_cz.png

Seminarium z Priorytetu 4_cel 4.2 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW odbędzie się w dniu 30.10.2023 od godz. 9:00

Link do seminarium w dniu 30.10.2023 od 9:00

https://euroregionnisa.my.webex.com/euroregionnisa.my-cs/j.php?MTID=mb71f97c993c73faec96a1a5d097db2f3