Strony partnerów: DE | CZ | PL

Interreg Logo Polska Saksonia CMYK color 01

Trzeci nabór wniosków projektowych do FMP Polska – Saksonia zakończył się w poniedziałek 06.05.2024. Do sekretariatu FMP wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR 273.753,10 EUR, dla których rozpoczęliśmy już procedurę oceny. Decyzje o dofinansowaniu będą podjęte przez KS w dniu 06.08.2024r.

Kolejny nabór (ostatni w tym roku) odbędzie się w terminie 19.08 - 13.09.2024.

Zapraszamy do konsultacji oraz do składania wniosków projektowych!