Strony partnerów: DE | CZ | PL

Interreg Logo Polska Saksonia CM2

W dniu 25.04.2024 Komitet Sterujący Funduszem Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027 przyznał dofinansowanie ze środków EFRR dla kolejnych projektów. Zatwierdzono 22 projekty (w tym 6 wnioskodawców niemieckich i 16 polskich) na łączną kwotę dofinansowania 412.769,22 EUR.

Następne posiedzenie KS odbędzie się 06.08.2024 r. Do rozdysponowania pozostało 3.888.650,14 EUR.

Trzeci nabór projektów jest w toku i zakończy się 06.05.2024 r.

Lista projektów zatwierdzonych tutaj 

1714121252113 1714121251997  1714121251903