Strony partnerów: DE | CZ | PL

Interreg Logo Polska Saksonia CMYK color 01

W dniu 19.10.2023 został ukonstytuowany Komitet Sterujący (KS) Funduszem Małych Projektów Polska – Saksonia 2021-2027. Gremium to tworzą przedstawiciele samorządów, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z polskiej i niemieckiej strony. Na swym pierwszym posiedzeniu KS przyjął Regulamin, w oparciu o który będzie pracować w kolejnych latach, powołał Komisję Skargową oraz ustalił terminy naborów wniosków projektowych oraz posiedzeń KS w roku 2024.

KS agw 1910 181