Strony partnerów: DE | CZ | PL

Polska-Czechy

 
 

 

 Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2021

Zobacz także:

Archiwum

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 

24.06.2022

Informujemy, że uruchomiony został dodatkowy, ostatni nabór wniosków.

Polscy wnioskodawcy mogą składać wnioski na projekty typu C i typu A w ramach Osi Priorytetowej nr 2 oraz nr 4

Rzeczowa realizacja projektów musi być zakończona najpóźniej do 31 marca 2023 r., (w żadnych okolicznościach nie będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu poza ww. datę).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: (do) 2 sierpnia 2022 r.

TERMIN POSIEDZENIA EKS: 29 września 2022 r.

27.04.2022

 Informujemy, że Euroregion Nysa otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie okresu realizacji Programu, a tym samym także rzeczowej realizacji mikroprojektów - w związku z tym, projekty składane w obecnym naborze mogą być realizowane do 31 marca 2023 r. (wcześniej obowiązywał termin do 31.12.2022 r.)