Strony partnerów: DE | CZ | PL

Nabory

Rozpoczęcie naboru i przyjmowanie wniosków projektowych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa na lata 2021-2027

dla Priorytetu 4 – Współpraca instytucji i mieszkańcówCel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego rozpoczyna się w dniu 08.08.2023 r.

NABORY – 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

IV.  Zakończenie IV. naboru przyjmowania wniosków projektowych
09.09.2024 r.
   IV posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego  (EKS)
13.11.2024 r.
III. Zakończenie III. naboru przyjmowania wniosków projektowych
01.04.2024 r.
 Warunki III naboru:
– bez warunków
 III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
17.06.2024 r.
II. Zakończenie II. naboru przyjmowania wniosków projektowych
20.11.2023 r.
Warunki II naboru:
– bez warunków
 II posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
30.01.2024 r.
I. Zakończenie I. naboru przyjmowania wniosków projektowych
07.09.2023 r.
Warunki I naboru:
– W przypadku projektów złożonych w I. naborze najpóźniejszy termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2023 r.
– Niemożliwe jest łączenie projektów dla szerokiej i wąskiej grupy.

 I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
11.10.2023 r.